KWM logo

Youtube

KWM, Disclaimer

 

KWM Hekwerk B.V.

KWM Hekwerk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11055401.

Inhoud

De informatie die door KWM Hekwerk wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. KWM Hekwerk kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. KWM Hekwerk en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. KWM Hekwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door KWM Hekwerk zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van KWM Hekwerk.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Meer weten? Bel: 0184 654651

Klik op een van de drie disciplines om naar de fotogalerij te gaan: